Безкоштовне навчання за ваучером

4 квітня 2013р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» від 20.03.2013р. № 207. Цей Порядок визначає механізм видачі територіальними органами Державної служби зайнятості зайнятим та незайнятим особам ваучерів для підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Право на одноразове отримання ваучера мають:

- особи віком від 45 років та до досягнення ними пенсійного віку;

- особи страховий стаж яких становить не менше 15 років.

Дія цього Порядку не поширюється на:

- осіб, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;

-осіб, які проходили протягом останніх п’яти років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування України на випадок безробіття;

- осіб, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.

На підставі ваучера здійснюються перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному  освітньо-кваліфікаційному рівні (далі-навчання).

Оплата ваучерів здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом . У разі, коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, оплата різниці здійснюється за кошти особи, яка отримала ваучер, або за кошти роботодавця ( за згодою).

Для отримання ваучера особа подає територіальному органові:

- заяву, паспорт, трудову книжку, документ про освіту;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття), з яких у присутності особи знімаються копії, що засвідчуються її підписом.

Не згайте свій шанс отримати ваучер на навчання, адже право скористатися такою можливістю громадяни мають тільки один раз

soc2
Безкоштовне підвищення кваліфікації
для фахівців будівельної галузі
awards